Pobyt

Cennik


Świadczymy usługi opiekuńcze całodobowe, staramy się zaspokoić potrzeby osób które w szczególności ze względu na wiek czy stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby z ich otoczenia nie mogą zapewnić im odpowiedniej opieki.
Koszty pobytu w Domu Seniora "Słoneczna Jesień Życia" dla osób wymagających opieki ze względu na rodzaj ( pobyt długoterminowy, pobyt dzienny, pobyt czasowy)

Pobyt Długoterminowy (powyżej 3 m-cy) uzależniony jest od rodzaju wymaganej opieki nad Pensjonariuszem, stanu zdrowia Pensjonariusza oraz w zależności od pokoju jedno- dwu- lub trzyosobowego (Cena nie obejmuje kosztów leków ani pampersów)

Cena obejmuje:
 • całodzienne wyżywienie,

 • opiekę ze strony wykwalifikowanych opiekunów,

 • opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację,

 • korzystanie z wszystkich oferowanych możliwości spędzenia wolnego czasu.

 • Pobyt Dzienny
  Cena ustalana jest indywidualnie za każdy dzień i :
 • Zależy od stanu zdrowia pensjonariusza
 • Cena obejmuje pełne wyżywienie oraz udział w zajęciach organizowanych przez dom seniora.

 • Pobyt czasowy (krótkoterminowy do 3 m-cy)
  Cena ustalana jest indywidualnie za każdy pobyt i zależy od:
 • Stanu zdrowia pensjonariusza
 • obejmuje wyżywienie z zastosowaniem różnych diet oraz opiekę pielęgnacyjną, a także korzystanie z pełnej oferty Domy Seniora.
 • Cena obejmuje wyżywienie z zastosowaniem różnych diet oraz opiekę pielęgnacyjną, a także korzystanie z pełnej oferty Domy Seniora.

 • Koszt pobytu poudarowego
 • cena do uzgodnienia
 • Opłata dodatkowa: zajęcia z logopedą, psychologiem, masażystą

  Jak zostać mieszkańcem?


  Aby zostać mieszkańcem należy:
  Umówić się na spotkanie z przedstawicielem Domu Seniora,
  Złożyć pisemną rezerwację miejsca,
  Pobrać od nas druki dokumentów niezbędnych do przyjęcia,
  Umówić się na przyjęcie do naszego Domu i podpisanie umowy.

  Dokumenty wymagane przy przyjęciu


  Dokumenty jakie należy przedstawić przy przyjęciu Pensjonariusza:

  1. Dokument tożsamości Pensjonariusza Domu Seniora
  2. Legitymacja ubezpieczeniowa Pensjonariusza
  3. Dokument tożsamości osoby podpisującej umowę z Domem Seniora
  4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie - orzeczenie
  5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  6. Potwierdzenie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego
  7. Spis przedmiotów i rzeczy prywatnych Pensjonariusza
  8. Aktualne badanie lekarskie z ostatniego miesiąca
  9. Kserokopie kart informacyjnych dotyczących hospitalizacji Pensjonariusza w okresie ostatniego roku
  Pozostałe dokumenty będą podpisywane na miejscu.